‘அண்ணாத்த’ திரைப்படத்தில் “வாசாமி” பாடல் மூலம் திரையுலகின் கவனிப்பை தன் பக்கம் இழுத்துள்ளார் பாடலாசிரியர் கவிஞர் அருண்பாரதி. – www.sarkariaresult » sarkariaresult

‘அண்ணாத்த’ திரைப்படத்தில் “வாசாமி” பாடல் மூலம் திரையுலகின் கவனிப்பை தன் பக்கம் இழுத்துள்ளார் பாடலாசிரியர் கவிஞர் அருண்பாரதி. – www. sarkariaresult» sarkariaresult Skip to content

Leave a Comment